Get Adobe Flash player

Odkazy

Hry pro děti:
www.blinde-kuh.de/spiele
www.labbe.de/spielotti

Komixy, kreslené příběhy:
www.blinde-kuh.de/lesen

Příběhy, pohádky, pověsti:
www.lesekorb.de

Písničky:
www.liederbaum.de

Recepty pro děti:
www.blinde-kuh.de/kueche

Malovací programy, omalovánky:
www.blinde-kuh.de/kunst/ausmalbilder

Dětská televize, kreslené filmy:
www.tivi.de

Rádio pro děti:
www.lilipuz.de

Zprávy pro děti:
www.sowieso.de

Vyhledávače pro děti:
www.blinde-kuh.de/klicken
www2.lernspass-fuer-kinder.de

Encyklopedie pro děti:
www.weltabc.at

Další webové stránky pro děti:
www.wdrmaus.de
www.labbe.de
www.kindernetz.de
www.jolinchen.de
www.kika.de
www.internetabc.de
www.bussibaer.de

Nabídka zajímavých míst v Rakousku s programem pro děti:
www.betty-bernstein.at

Společné akce

V pětiletém období udržitelnosti projektu Němčina do škol v Břeclavi pokračuje i nadále spolupráce s partnerskou školou Volkschule Poysdorf.  Protože žáci z partnerské školy odcházejí na konci 4. ročníku do různých škol, jsou pro děti společné aktivity organizovány už od  2. ročníku.

 

Setkání se žáky z Poysdorfu

Dne 4. prosince 2018 se žáci 2.A setkali s žáky z partnerské školy z Poysdorfu. Děti se pravidelně vídají již od první třídy. Setkání bylo v duchu Vánoc a těšení se na dárečky. Součástí tohoto těšení bylo i vánoční bubnování, výroba svícnů a drobných dárečků pro maminky. Na závěr si spolu žáci zazpívali koledy a zahráli hry, které se učí v hodinách Hravé němčiny na ZŠ Na Valtické a v hodinách českého jazyka v Rakousku. Další společné setkání proběhne v červnu 2019 v Poysdorfu.

 

 

Společná návštěva ZOO v Hodoníně

V úterý 26. 6. 2018 navštívili žáci ZŠ Na Valtické, Břeclav společně s prvňáky z partnerské školy v rakouském Poysdorfu ZOO v Hodoníně. Po příjezdu byly děti rozděleny do smíšených dvojjazyčných skupin a pod vedením žákyň pátých tříd si procházely zoologickou zahradu a prohlížely zvířata. Poté se všichni sešli u pracovních listů, opět dvojjazyčných, kde zúročili nejen svoje poznatky ze ZOO, ale také znalosti z kroužku němčiny (češtiny), který po celý rok navštěvovali. Cílem tohoto projektu byla vzájemná komunikace dětí bez zásahu dospělých.

 

Předvánoční setkání prvňáčků v rakouském Poysdorfu

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 byli pozváni žáci 1. ročníku břeclavské ZŠ Na Valtické svou partnerskou školou Volksschule Poysdorf na společné pečení pečiva v poysdorfské pekárně. Žáci se viděli poprvé, proto kromě pečení proběhly i seznamovací česko – německé hry. Děti strávily hezké dopoledne a kromě upečeného pečiva si přivezly i spoustu pěkných zážitků.

 

Setkání v lanovém centru

Dne 27. června 2017 se uskutečnilo setkání žáků břeclavské ZŠ Na Valtické s žáky z partnerské  školy z Poysdorfu. Žáci se již dobře znali, protože se vzájemně navštěvovali čtyři roky a vznikla mezi nimi mnohá krásná přátelství. Jazykovou bariéru překlenuli díky hodinám jazyka německého na straně naší a hodinám jazyka českého na straně žáků z Poysdorfu. Loučení proběhlo v místním lanovém centru, kde společně překonávali vlastní strach a obavy z lezení v korunách stromů. Následovalo opékání špekáčků na školní zahradě. Společné hry, písničky a spousta legrace při soutěžích ukončily čtyři roky společných akcí, které se konaly u nás i v Rakousku. Příští rok bude spolupráce s partnerskou školou pokračovat s žáky 1. tříd.

 

Společná návštěva ZOO v Brně

Dne 13. října 2016 navštívili žáci z břeclavské ZŠ Na Valtické společně s žáky z partnerské školy z Poysdorfu zoologickou zahradu v Brně. Byla to další z mnoha společných akcí, které česká a rakouská škola podnikly.

 

Společné setkání v Lednici

Jako každý rok se i v létě 2016 setkali žáci z břeclavské ZŠ Na Valtické s žáky z partnerské školy Volksschule Poysdorf. Na podzim byli žáci z Břeclavi v Rakousku a tak na konci školního roku pozvali své poysdorfské kamarády do krásného prostředí zámeckého parku v Lednici. Počasí jim přálo, proto se vydali na procházku k minaretu. Po prohlídce si žáci společně zahráli hry a během cesty do přístaviště spolu již trénovali získané znalosti němčiny. Projížďka na lodičkách se žákům moc líbila, cestou potkali i hastrmana. Společné chvíle utekly jako voda a břeclavští žáci už se těší na podzim, kdy zase pojedou na návštěvu do Rakouska.

Společná návštěva Vídně

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 vyrazila skupina němčinářů  ze 3. ročníku ZŠ Na Valtické, Břeclav spolu s kamarády z partnerské školy Volksschule Poysdorf do rakouského hlavního města. Cílovou zastávkou pro ně bylo České velvyslanectví ve Vídni, kde je uvítal český velvyslanec.

Děti si prohlédly prostory velvyslanectví, podívaly se na krátké pohádky v češtině a němčině a na závěr prohlídky dostaly občerstvení. Po rozloučení na velvyslanectví se žáci vydali pěšky k zámku Schönbrunn. Tam navštívili tradiční vánoční trhy, prohlédli si stánky s vánočním zbožím a pokrmy a kdo chtěl, mohl si nakoupit drobné dárečky.

 

Po stopách hroznového vína

V úterý 29. 9. 2015 vyrazili malí němčináři ze tříd 3. A a 3. B ze ZŠ Na Valtické, Břeclav na jednodenní výlet za kamarády z partnerské třídy do rakouského Poysdorfu. Vzhledem k tomu, že v obou zemích právě probíhaly sběry hroznů, byla naše návštěva zaměřena právě na toto téma.

Děti z obou škol nejprve navštívily muzeum hroznů. Zde si prohlédly techniku, která se používala při zpracování hroznů v průběhu minulého století. Poté se děti rozdělily do česko-rakouských skupinek a postupně se vystřídaly na různých stanovištích – poznávání hroznů podle odrůd, měření sladkosti hroznů, natahování vody do koštýřů, skákací závody atd.

Po svačině jsme se všichni přesunuli do soukromého vinařství Taubenschuss, ve kterém nás přivítala majitelka tohoto vinařství, paní Monika. Uctila nás výborným moštem z červených a bílých hroznů.

Znakem tohoto vinařství je holub, proto dostaly děti od majitelky na papíře vlastního holoubka a jejich úkolem bylo ho originálně vybarvit podle vlastní fantazie. Paní Monika si všechny výkresy od dětí nechala na památku a společně se svými syny je provedla krok za krokem jejich vinařstvím a cestou hroznových kuliček z vinohradu až do skleněných lahví.

Na závěr setkání dostaly děti na ochutnávku nejrůznější střapce hroznů a každý dostal tašku jako dárek domů.

Mgr. Lenka Chadimová a Mgr. Blanka Rakovská

STEZKA BOSOU NOHOU

V úterý 16. 6. 2015  se třídy  2. A a 2. B ze ZŠ Na Valtické, Břeclav vypravily na výlet na Stezku bosou nohou, která se nachází částečně na území České republiky a částečně na území Rakouska. K žákům ZŠ Na Valtické se na kolonádě na Reistně přidaly děti z partnerské školy z Poysdorfu. Žáci byli rozděleni do skupin, každá ze skupin dostala barevný náramek a 2 vedoucí – žáky z devátých tříd. Barevná družstva samostatně obcházela okruh po stezce a plnila nejrůznější úkoly a zdolávala překážky (velká skluzavka, rozpoznávání vůní, labyrint, muchomůrkové  pole). Na závěr pětikilometrové trasy si děti společně zazpívaly a rozloučily se s příslibem příštího setkání v novém školním roce.

SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA V ZOO HODONÍN

Ve středu 24. 9. 2014 se žáci břeclavské ZŠ Na Valtické již potřetí setkali se svými kamarády  z  rakouského Poysdorfu. Cílem společného shledání se stala zoologická zahrada v Hodoníně. Na žáky z břeclavské ZŠ a partnerské školy Volksschule Poysdorf čekala v ZOO nejen prohlídka zvířat, ale i společná skupinová práce. Děti z obou škol byly rozděleny podle barev do smíšených družstev a každá skupina dostala za patrona jednoho ze žáků deváté třídy, kteří se v nižších ročnících účastnili projektu Němčina do škol v Břeclavi. Tato skupinka se pohybovala po zoologické zahradě společně a plnila pracovní listy s nejrůznějšími česko-německými úkoly. Cílem těchto úkolů bylo povzbudit žáky ke vzájemné komunikaci, spolupráci, samostatnosti a nápaditosti.

 

Z reakcí dětí bylo zřejmé, že se výlet všem líbil a posunuli se ve vzájemném dorozumívání s našimi sousedy zase o krůček dál.

Festival Tance v Poysdorfu

17. 6. 2014 se žáci prvních, pátých a sedmých tříd zúčastnili festivalu tance Bezirkstanzfest v sousedním Rakousku ve městečku Poysdorfu. Žáci si pod vedením svých vyučujících připravili taneční čísla, která předvedli na podiu. Vystřídali se zde i se žáky okolních škol z Laa, Wolkensdorfu, Mistelbachu a dalších vesnic a měst.
Děti z břeclavské ZŠ sklidily velký potlesk a setkaly se při této příležitosti se svými kamarády z partnerské školy v Poysdorfu, kteří je na tuto slavnost pozvali. Nikdo nebyl vítěz ani poražený. Nešlo o soutěž, ale o radost z tance, pohybu a také hezké setkání s dětmi, které mají rády legraci a zábavu.

 

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ TŘÍDY V POYSDORFU

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 se žáci ze ZŠ Na Valtické vydali navštívit své kamarády z partnerské školy v rakouském Poysdorfu. Po úvodním setkání žáci pěšky vyrazili do nedaleké pekárny, kde si směli prohlédnout a poslechnout vše o procesu výroby chleba a housek. Nezapomenutelným zážitkem se pro všechny stala vlastní výroba a pletení vánoček a velikonočních hnízd. Po návštěvě pekárny děti čekala opět pěší túra. Tentokrát do vesnice Ketzendorf, kde zavítaly do bývalé mlékárny, ze které je nyní uděláno muzeum. Děti zde obdivovaly konvice na nošení mléka a stroje, kterými se dřív mléko vyrábělo. Před muzeem si žáci společně zazpívali německé a české písničky, následovalo rozloučení a rozdání dárečků.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.5px Arial; color: #f64d19; -webkit-text-stroke: #f64d19; background-color: #ffffff} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 11.2px 0.0px; font: 9.0px Arial; color: #515151; -webkit-text-stroke: #515151; background-color: #ffffff} span.s1 {font-kerning: none}